Celem projektu była poprawa polityki senioralnej w 10 wybranych miastach oraz stworzenie i przetestowanie narzędzi umożliwiających samym seniorom prowadzenie oddolnych monitoringów w swoich gminach.

W ramach projektu, przeprowadzono pilotażowe monitoringi realizacji polityki senioralnej w 2 śląskich miastach, z których sporządzono raporty. Następnie, we współpracy z lokalnymi grupami seniorów, zrealizowano monitoringi realizacji polityki senioralnej w 8 miastach, zakończone raportami. Poza tym stworzono raport podsumowujący projekt; przygotowano i przetestowano narzędzie do prowadzenia monitoringu, a także zorganizowano 8 debat lokalnych, w których wzięło udział ok. 230 osób.

Rezultatami projektu są zmiany polityki senioralnej bądź poprawa jakości życia seniorów w monitorowanych miastach (m.in. powstanie 2 rad seniorów, poprawa infrastruktury miejskiej), a także przygotowanie i przetestowanie narzędzia do monitoringu polityki senioralnej, które będzie mogło być wykorzystywane przez lokalne grupy seniorów.

Beneficjentami projektu są władze i seniorzy z 10 monitorowanych gmin, a także organizacje senioralne z innych miast, które chciałyby włączyć się w proces kształtowania polityki senioralnej w swoich miejscowościach.

Partnerem projektu była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Eksperci fundacji współpracowali z przedstawicielami Bona Fides na każdym etapie, od tworzenia narzędzia badawczego, po pilotaż, wsparcie organizacji prowadzących monitoring, tworzenie raportu podsumowującego i ostatecznej wersji narzędzia.

baner

Projekt jest współfinansowany w Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji