Deklaracja dostępności Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w Katowicach

Deklaracja dostępności dotyczy następującej witryny internetowej Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000183154, REGON: 278166498,
NIP: 9542459774), adres: ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w Katowicach zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, o ile nie będzie się to wiązać z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Data publikacji strony internetowej: 2016 r. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016 r.


Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Niedostępne elementy i treści:

● W materiałach audio i wideo publikowanych na stronie nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Nagrania nie posiadają również alternatywy tekstowej, ani audiodeskrypcji.

● Niektóre pola i informacje przekazywane są w formie obrazu tekstu, a nie samego tekstu.

● W przypadku niektórych pól strony gdy jakaś treść staje się widoczna po otrzymaniu kursora lub fokusu klawiatury, a po ich usunięciu znika, nie istnieje mechanizm umożliwiający odrzucenie dodatkowej treści bez przesuwania wskaźnika myszy lub fokusu klawiatury.

● Niektóre funkcje strony nie są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury.


Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 2023-04-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Stowarzyszenie.

Data planowanego przeglądu deklaracji: do końca marca 2024 r.


Skróty klawiaturowe:

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności
cyfrowej? Zgłoś to do Grzegorza Wójkowskiego, mailowo na adres: [email protected] lub
telefonicznie, pod numerem: +48 32 203 12 18; +48 515 769 526

W zgłoszeniu podaj:

● swoje imię i nazwisko,

● swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

● dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

● opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego
otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy
termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz
zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich (rpo.gov.pl)


Dostępność architektoniczna siedziby Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides:

1. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Warszawskiej.

2. Biuro mieści się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody.

3. Budynek nie posiada windy. Nie posiada również usprawnień dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich.

4. Nie posiadamy toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

6. Budynek i biuro nie zostało wyposażone w pętle indukcyjne.

7. Jeżeli powyższe uniemożliwiają Ci wizytę w naszym biurze, chętnie spotkamy się z Tobą w
dogodnym dla Ciebie miejscu w centrum Katowic. W celu umówienia spotkania prosimy o
kontakt pod numerami telefonu naszego biura +48 32 203 12 18; +48 515 769 526, lub
adresem e-mail: [email protected]

Tłumacz języka migowego:

Nie posiadamy tłumacza języka migowego