O nas

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która od 15 lat aktywnie buduje i wspiera grupy mieszkańców oraz lokalnych aktywistów, uczy samorządowców jak prowadzić otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia młodym osobom zdobycie nowego doświadczenia poprzez wolontariat.

Nasze Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Katowicach i temu miasta poświęca najwięcej uwagi, jednak nasze działania prowadzimy również na terenie całej Polski.

Misja

Zależy nam na tym, aby polskie wsie, miasteczka i miasta były miejscami przyjaznymi do życia oraz otwartymi na potrzeby mieszkańców. Aby tak się stało, ważne jest zaangażowanie pojedynczych osób podejmujących działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia oraz odpowiedzialna władza, działająca w sposób jawny i przejrzysty oraz uwzględniająca głos mieszkańców w procesie podejmowania decyzji.

Naszą misję realizujemy poprzez:

Działania mające na celu angażowanie mieszkańców w życie gmin, miast i wsi, w których mieszkają:

  • organizujemy lokalne inicjatywy sąsiedzkie działające na rzecz swojego otoczenia,
  • wspieramy prawnie, merytorycznie i organizacyjnie aktywistów lokalnych,
  • przekazujemy mieszkańcom wiedzę na temat swoich praw, aby potrafili skutecznie z nich korzystać przy okazji współpracy z lokalnymi władzami oraz innymi podmiotami.

Działania aktywizujące młodzież:

  • dajemy możliwość rozwoju młodym osobom poprzez angażowanie ich w nasze bieżące działania i wsparcie doświadczonych pracowników i członków stowarzyszenia,
  • w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) wysyłamy młode osoby na wolontariat do Europy oraz przyjmujemy wolontariuszy spoza Polski. Dzięki temu mają oni szansę zdobyć nowe kompetencje, rozwijać swoje pasje oraz uczyć się postaw obywatelskich.

Działania mające na celu wspieranie działań władz samorządowych, które przyczyniają się do budowania dialogu społecznego:

  • przekazujemy samorządowcom wiedzę, jak prowadzić otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi,
  • przygotowujemy projekty aktów prawa i wnioski mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, większą przejrzystość urzędów oraz lepszą współpracę władz samorządowych z obywatelami.

Zespół Bona Fides:

Zarząd

Zajmuję się koordynacją programu Masz Głos i działaniami strażniczymi. Moim hobby jest język hiszpański i wszystko, co jest z nim związane.
Grzegorz Wójkowski
Prezes
Zajmuję się obsługa administracyjną projektów. Bardzo lubię odkrywać ciekawe zakątki świata.
Żaneta Zimon
Wiceprezes Zarządu
Działam na rzecz osób niepełnosprawnych. Lubię wędrówki po górach.
Anna Staniek
Członek Zarządu

Rada stowarzyszenia

Wspomagam Stowarzyszenie w zakresie dostępu do informacji publicznej i monitoringów. Jestem przedsiębiorcą, a moim hobby jest transport publiczny.
Jakub Jackiewicz

Członkowie zespołu

Jestem redaktorem naczelnym InfoKatowice.pl. W czasie wolnym rozmyślam nad wybraniem się na siłownię i tak już od 2010 r.
Artur Maciaszczyk
Zajmuję się kwestiami prawnymi. W wolnym czasie z reguły słucham, czytam lub przemieszczam się.
Aleksander Oliwa
Pracuję w projekcie na rzecz osób niepełnosprawnych. Prywatnie działam w harcerstwie i lubię chodzić po górach.
Anna Staniek
Zajmuję się promocją i fundraisingiem. Moje pasje to sztuka, literatura i podróże.
Katarzyna Medwid
Pracuję jako koordynator wolontariatu europejskiego. Lubię śpiewać i uczyć się języków obcych.
Mariachiara Barra
Krzysztof Wostal

Wolontariusze EVS

Claudia Stellato
(Włochy)
Gizil Kemahlı
(Turcja)
Tatev Davtyan
(Armenia)
Mehmet Balkan
(Turcja)
Görkem Benzer
(Turcja)