Zaproszenie na konferencję „Mobbing w organizacjach pozarządowych. Prawda czy fikcja?”
>>

Zaproszenie na forum „Regionalnie Aktywni”
>>

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE NA RZECZ ZWIERZĄT I PRZYRODY. Praktyczny wymiar działań i ich wpływ na lokalne polityki.
>>

OFERTA PRACY – Specjalista/ka ds.
promocji działań projektowych i wyników
badania
>>

Zaproszenie na seminarium online: „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz”
>>

OFERTA PRACY – Koordynator/ka Projektów Wolontariatu Europejskiego
>>

Zaproszenie do udziału w seminarium „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz”
>>

Standardy funkcjonowania powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
>>

Webinarium: jak zorganizować imprezę fundraisingową
>>

Społeczne Powiatowe Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na Śląsku będą działać lepiej. Nowy projekt Bona Fides!
>>

Webinarium: Ja i urząd. Jesteśmy w kontakcie
>>

Czas na społeczeństwo: “Muzyczny wynik mezaliansu” – rozmawiamy z członkami zespołu Mezalians Art.
>>