Webinarium: Poznać potrzeby! O diagnozie lokalnej
>>

Publikacja: Standardy dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
>>

Podręcznik „Metropolia przyjazna seniorom”
>>

Webinarium: Sieć Przyjaciół Drzew – jak możemy interweniować na rzecz drzew i wspierać się w tym temacie?
>>

Magazyn śledczy Anity Gargas 23.01.2020
>>

Zrzutka: Pomóż nam zobaczyć coś, czego nikt nie widzi!
>>

V-log Bardzo Społeczny: Spacery badawcze. Dlaczego warto i co z nich wynika?
>>

Życzenia świąteczno-noworoczne
>>

Standardy dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin GZM – wersja robocza 2.0 – do konsultacji
>>

V-log Bardzo Społeczny: Inicjatywa Lokalna
>>

Webinarium: Poznać potrzeby! O diagnozie lokalnej – FILM
>>

V-log Bardzo Społeczny: Jak rozmawiać z mieszkańcami?
>>