Promocja rady seniorów i polityki senioralnej – FILM
>>

Forum Rad Seniorów Województwa Śląskiego
>>

Ogólnopolskie spotkanie „Masz Głos” Falentach – relacja
>>

Zaproszenie na Forum Rad Seniorów Województwa Śląskiego
>>

Transparentna rada, transparentni radni
>>

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – każdy może wpływać na swoje otoczenie
>>

Oferta Pracy w Bona Fides – Asystent Koordynatora Projektów Wolontariatu Europejskiego
>>

Film z akcji „Zobacz Niewidomego” – Dzień Białej Laski 2018
>>

Zobacz Niewidomego – 25. Dzień Białej Laski w Katowicach
>>

Ruszył Klub Odpowiedzialnych Społecznie!
>>

Fundusz sołecki
>>

Ciała doradcze
>>