Podsumowanie konsultacji społecznych “ZAPLANUJMY WSPÓLNIE MIEJSKI PARK ZIELONE PŁUCA PSZCZYNY”
>>

Konkurs: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
>>

Webinarium: Inicjatywa lokalna – jak ją wprowadzić i jak z niej korzystać?
>>

Zaproszenie na webinarium: Inicjatywa lokalna – jak ją wprowadzić i jak z niej korzystać?
>>

Publikacja: Skuteczna rada seniorów
>>

Współpraca rady seniorów z otoczeniem – FILM
>>

Współpraca rady seniorów z władzą – FILM
>>

Zasady funkcjonowania rady seniorów – FILM
>>

Ogłoszenie – Specjalista ds. Sprzedaży w Bona Fides
>>

Komunikacja wewnętrzna rady seniorów – FILM
>>

Promocja rady seniorów i polityki senioralnej – FILM
>>

Forum Rad Seniorów Województwa Śląskiego
>>