Poszukujemy nauczycielki/nauczyciela języka polskiego jako obcego
>>

Działasz, szanujesz, nie mobbingujesz! Raport z badania zatrudnionych w organizacjach pozarządowych.
>>

20.02 – 03.03.2023r. – Biuro nieczynne – remont instalacji
>>

Biuro zamknięte 06.02.-08.02.23r.
>>

Zaproszenie na konferencję „Mobbing w organizacjach pozarządowych. Prawda czy fikcja?”
>>

Zaproszenie na forum „Regionalnie Aktywni”
>>

Seminarium dla przedstawicieli powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych w województwie śląskim
>>

Seminarium dla przedstawicieli powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych w województwie opolskim
>>

Zapytanie ofertowe: sala szkoleniowa na terenie woj. śląskiego
>>

Zapytanie ofertowe: catering w postaci obiadu na szkolenie w woj. śląskim
>>

Zapytanie ofertowe: usługa cateringu w postaci przerw kawowych na szkolenie w woj. śląskim
>>

Zapytanie ofertowe: hotel na szkolenie w woj. śląskim
>>