Co robimy?

Pobudzamy oddolną aktywność obywatelską. Angażujemy mieszkańców w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Budujemy i wspieramy nieformalne grupy oraz działaczy lokalnych po to, by środowiska, w których mieszkają stały się miejscami przyjaznymi do życia, uwzględniającymi potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Nasze sukcesy

Sukces Inicjatywy Borki

dzięki działaniom inicjatywy udało się powstrzymać wyburzenie historycznego osiedla Borki w Katowicach. Obecnie członkowie grupy pracują nad planem jego rewitalizacji.

Sukces Burowiec - Inicjatywa Mieszkańców

dzięki zaangażowaniu inicjatywy powstał w dzielnicy skate point.

Sukces Stowarzyszenia "Nasze Osiedle Ścigały"

w 2011 r. Inicjatywa przyczyniła się do wybudowania przez urząd miasta w Katowicach parkingu na osiedlu Ścigały.

Sukces Inicjatywy Mieszkańców Osiedla Paderewskiego

w ramach budżetu obywatelskiego inicjatywa pozyskała środki na montaż na osiedlu dodatkowych pojemników na psie odchody wraz z dystrybutorami.

Jak pomagamy?

1

Wspieramy mieszkańców w tworzeniu grup sąsiedzkich

pomagamy mieszkańcom organizować się w nieformalne grupy, które zajmują się sprawami ważnymi dla ich społeczności

2

Zapewniamy pomoc prawną, merytoryczną, organizacyjną

Wspieramy lokalnych działaczy oraz grupy mieszkańców, aby ich działania przynosiły oczekiwane zmiany społeczne

3

Szkolimy i doradzamy

Prowadzimy szkolenia, m.in. z zakresu organizowania kampanii społecznych, dostępu do informacji publicznej oraz konsultacji społecznych

4

Edukujemy

Zwiększamy świadomość mieszkańców na temat ich praw, aby mogli skutecznie działać w swoich środowiskach lokalnych. Prowadzimy również warsztaty dla młodzieży z zakresu edukacji obywatelskiej

"Bona Fides łączy ludzi, którzy mieszkają obok siebie i mają pomysł jak zmienić swoje otoczenie, ale nie znają się i nie mają możliwoście połączenia sił, aby zrobić coś razem. Dzięki stowarzyszeniu na osiedlu Paderewskiego powstała prężnie działająca inicjatywa, która dąży do poprawy jakości życia na osiedlu i zwiększenia aktywności społecznej jego mieszkańców".

Monika, liderka Inicjatywy Mieszkańców Osiedla Paderewskiego