Co robimy?

Od ponad 10 lat prowadzimy różnego rodzaju działania na rzecz samorządów, które mają na celu zwiększenie ich przejrzystości oraz wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia dialogu społecznego z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. W ramach naszych projektów organizujemy szkolenia i konferencje skierowane do urzędników i radnych. Prowadzimy także monitoringi różnych obszarów funkcjonowania samorządów oraz działalność doradczą, w ramach której m.in. wspieramy administrację lokalną w prowadzeniu konsultacji społecznych czy przygotowywaniu zmian w prawie lokalnym.

Dzięki naszym działaniom polskie urzędy stają się bardziej przejrzyste i większym stopniu odpowiadają na rzeczywiste potrzeby mieszkańców.

Wspólnie osiągamy sukcesy

Konsultacje społeczne włączające mieszkańców

Współpracowaliśmy w charakterze ekspertów z kilkunastoma samorządami, które organizowały na swoim terenie konsultacje społeczne z mieszkańcami z wykorzystaniem metod aktywnych (nie ograniczających się jedynie do internetowych ankiet). Przykładowo w Katowicach wsparliśmy urząd przy prowadzeniu konsultacji dotyczących budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka oraz zagospodarowania brzegów Kłodnicy. W obu konsultacjach wzięło udział łącznie ponad 800 osób. Byliśmy także pomysłodawcami utworzenia w mieście internetowej Platformy Konsultacji Społecznych.

Przyjazne Biuletyny Informacji Publicznej

Dzięki naszemu wsparciu ponad 100 podmiotów publicznych zwiększyło zawartość i przejrzystość swoich Biuletynów Informacji Publicznej. W tej grupie są głównie urzędy gmin i miast, ale także Ministerstwo Finansów, starostwa powiatowe, powiatowe urzędy pracy czy szkoły i przedszkola.

Zmiany w prawie lokalnym

Jesteśmy autorami, współautorami lub pomysłodawcami zmian w ponad 30 aktach prawa lokalnego obowiązującego w różnych gminach i miastach. Przykładowo w Katowicach dzięki nam istnieją programy Aktywny Senior i Nas Troje i Więcej, w ramach których 4.500 seniorów i ponad 2.000 rodzin korzysta z ponad 250 różnych zniżek na terenie miasta. Udało nam się także przekonać Radę Miasta do wprowadzenia możliwości zgłaszania przez mieszkańców własnych projektów uchwał, dzięki czemu w mieście ma powstać nowa linia tramwajowa do Piotrowic.

Bardziej kompetentni urzędnicy

W organizowanych przez nas szkoleniach wzięło udział ponad 1000 urzędników, którzy podnosili swoją wiedzę i umiejętności z takich obszarów, jak m.in. prawo do informacji publicznej, prowadzenie Biuletynów Informacji Publicznej, prowadzenie konsultacji społecznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi czy inicjatywa lokalna.

Jak pomagamy?

1

Prowadzenie monitoringów

Prowadzimy monitoringi różnych obszarów funkcjonowania samorządów dotyczących m.in. wywiązywania się z udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej, prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, organizowania procesów budżetów obywatelskich, współpracy z organizacjami pozarządowymi czy polityki senioralnej.

2

Działalność szkoleniowa

Organizujemy szkolenia dla urzędników i radnych dotyczące takich obszarów, jak m.in. prawo do informacji publicznej, prowadzenie Biuletynów Informacji Publicznej, prowadzenie konsultacji społecznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi czy inicjatywa lokalna.

3

Tworzenie prawa lokalnego

Wspieramy samorządy w przygotowywaniu projektów aktów prawa lokalnego dotyczących m.in. inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, inicjatywy lokalnej, prawa do informacji publicznej, prowadzenia konsultacji społecznych czy tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i procedury budżetów obywatelskich.

4

Prowadzenie konsultacji społecznych

Wspieramy lokalną administrację w przygotowywaniu i prowadzeniu procesu konsultacji społecznych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Pragniemy serdecznie podziękować Państwu za pomoc, jaką otrzymaliśmy w zakresie poprawy przejrzystości działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Radzionków w obszarach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Pozdrawiamy serdecznie, licząc na dalszą tak owocną współpracę.

dr Gabriel Tabor, Burmistrz Radzionkowa