Co robimy?

Dajemy możliwość rozwoju młodym osobom, poprzez angażowanie ich w bieżące działania Stowarzyszenia oraz poprzez realizację projektów Wolontariatu Europejskiego w ramach Programu Erasmus+.

Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, pragniesz pomagać innym i angażować się w działania społeczności lokalnej, chcesz by działania urzędów i innych instytucji publicznych w twoim mieście były bardziej przejrzyste, wspierać nasze działania skontaktuj się z nami. Każde wsparcie jest dla nas cenne. Niezależnie od wieku, na pewno znajdziesz dla siebie coś interesującego wśród szerokiego wachlarza naszych działań: od monitoringów poprzez współpracę z goszczonymi u nas wolontariuszami EVS/ESC po organizowanie społecznościowe.

Jesteś w przedziale wiekowym 17-30 lat? Pragniesz działać w organizacjach pozarządowy, masz potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą i pomagać przy tym zmieniać Europę? Program Erasmus+ i wyjazd w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS/ESC) jest własnie dla Ciebie. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania i silna motywacja. EVS/ESC powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną, a więc poprzez działanie. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 tygodni do 59 dni(projekty krótkoterminowe) oraz od 2 do 12 miesięcy (projekty długoterminowe).

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na naszą stronę poświęconą EVS/ESC: http://evs.bonafides.pl/category/aktualne-nabory/ bądź skontaktuj się z koordynatorką Mariąchiarą: [email protected] lub Iryną: [email protected]

Nasze sukcesy

EVS/ESC z Bona Fides

W projekty Wolontariatu Europejskiego, w realizację wymian młodzieżowych czy szkoleń zagranicznych angażujemy się aktywnie od roku 2007.

Co roku, nieprzerwanie od 2008 roku gościmy zagranicznych wolontariuszy EVS/ESCw swojej organizacji. Od tego czasu działać ramię w ramie z nami na Śląsku miało okazję 25 osób, z takich krajów jak Hiszpania, Armenia, Ukraina, Gruzja, Włochy, Grecja, Turcja, Azerbejdżan czy Białoruś.

Możemy pochwalić się różnorodnością realizowanych działań przez naszych wolontariuszy. Dotyczyły one szeregu zagadnień takich, jak środowisko naturalne i ekologia, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, sport i rekreacja oraz wiele innych.

Nasze bieżące projekty: http://evs.bonafides.pl/category/aktualne-nabory/

EVS/ESC w liczbach

1. W przeciągu tych niemalże 12 lat pomogliśmy i wysłaliśmy za granicę prawie 350 młodych osób

2. Przez te 12 lat nawiązaliśmy wiele partnerstw z organizacjami zagranicznymi. Dysponujemy łącznie listą 60 stałych organizacji partnerskich z którymi współpracujemy.

3. Mamy nawiązaną współpracę z wieloma krajami UE jak i krajami partnerskimi. Umożliwiamy wyjazdy zagraniczne do co najmniej 22 krajów, zarówno bliskich jak Słowenia, Białoruś,Grecja, Włochy, Serbia, Portugalia, Macedonia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, Litwa czy Ukraina oraz do odległych i egzotycznych jak Azerbejdżan, Gruzja, Rosja, Jordania czy Armenia. Oczywiście jesteśmy otwarci na nowe partnerstwa i pomożemy spełnić marzenie udziału w EVS/ESC w wybranej organizacji i kraju.

4. Corocznie zaangażowanych 60 młodych ludzi.
Corocznie wysyłamy kilkadziesiąt osób na różnego rodzaju zagraniczne wymiany młodzieżowe (ok. 20 osób) oraz EVS/ESC (co roku pomiędzy 30-40 osób)

5. Co roku realizujemy kilkanaście projektów Wolontariatu Europejskiego (od 15-20 projektów)

W jaki sposób wspieramy?

1

WOLONTARIAT LOKALNY

Wspieramy i zapewniamy:

- wsparcie merytoryczne, w tym szkolenia jeżeli są niezbędne
- dostęp do urządzeń biurowych
- zwrotu kosztów dojazdu do miejsc, w których wykonują nasze zadania
- zaświadczenie o odbyciu wolontariatu
- umowę wolontariacką, jeśli pracują u nas dłużej niż 30 dni

2

WOLONTARIAT EUROPEJSKI

Wspieramy:

- w poszukiwaniach organizacji przyjmującej za granicą
- w załatwianu formalności (umowy, ubzepieczenie,dojazd na projekt,sprawy wizowe itp.)
- w napisaniu projektu i aplikowaniu o środki na wyjazd na EVS
- w przygotowaniu przed wyjazdem poprzez specjalne szkolenie tzw. pre-departure training
- podczas całego trwania wolontariatu przez stałe utrzymywanie kontaktu z wolontariuszem i ewentualne rozwiązywanie problemów

To był czas pełen wyzwań: podróżowałam do pięciu krajów; poznałam dziesiątki ludzi i zakochałam się trzy razy; doświadczyłam największych sukcesów zawodowych, ale i porażek. Uczyłam się trzech nowych języków, tańczyłam tańce narodowe, śpiewałam publicznie po raz pierwszy w życiu. Śmiałam się do łez, ale i płakałam ze zmęczenia. Doświadczyłam pasji i zaangażowania w projekt. Doceniłam pracę zespołową…

Beata Bosiacka, Volonterski Centar Vojvodine, Serbia