Kolej – jeden z najbardziej przełomowych wynalazków w dziejach ludzkości, za sprawą którego po raz pierwszy w historii społeczeństwa stały się prawdziwie mobilne. Wynalazek, który zmienił postrzeganie przestrzeni i dystansu. Dwa wieki intensywnego rozwoju ugruntowały jego pozycję najbardziej wydajnego masowego środka transportu lądowego.

Parowozownia Katowice jest majestatycznym symbolem rozmachu z jakim kolej funkcjonowała w rozwijającym się na fundamencie rewolucji przemysłowej Górnym Śląsku. U podstaw jej budowy leży fascynująca i bogata, lecz niestety lokalnie zapomniana historia tego genialnego wynalazku, który był kluczowy dla całego regionu, a zwłaszcza dla Katowic, które były szczególnym przypadkiem spektakularnego rozwoju zapoczątkowanego przez kolej.

Co dziś mogłoby się dziać w tym zabytkowym obiekcie? Może właśnie to miejsce stanie się osią rewitalizacji Śródmieścia Katowic, a może na wzór łódzkich adaptacji stanie się wręcz Nowym Śródmieściem? Potencjał miejsca jest ogromny. Zapraszamy w podróż koleją do początków rozwoju Katowic i Metropolii, o tym opowiedzą m.in. Michał Bulsa, Ryszard Nakonieczny, Tomasz Wagner, czy Sebastian Hojdys.

Film zrealizowano w ramach projektu p.t. „Parowozownia Katowice, nowe życie dla zabytku i społeczności lokalnej” sfinansowanego z grantu w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt realizowany w okresie od września 2022 do kwietnia 2023 przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES oraz Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Industrialnego Kongres Ochrony Zabytków.