Zapraszamy Państwa do lektury naszego nowego raportu! – link
Idea stworzenia projektu, który obejmowałby działania na pograniczu oddolnej społecznej partycypacji, rewitalizacji, działań interwencyjno-rzeczniczych i edukacji o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii miasta i regionu powstała w związku z dostrzeżeniem przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES oraz Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Industrialnego KONGRES OCHRONY ZABYTKÓW pogarszającego się stanu parowozowni oraz generalnego problemu z odpowiednim, skutecznym, nadawaniem nowych funkcji dawnym obiektom przemysłowym. Zgodnie z naszymi obserwacjami – brak przeprowadzenia skutecznych procesów włączających społeczność lokalną i przyszłych potencjalnych użytkowników w projektowanie i kreowanie nowej funkcji obiektów jak i przestrzeni urbanistycznej wokół nich – prowadzi często do oderwania funkcji od rzeczywistej potrzeby.

W rezultacie otrzymujemy wyremontowaną skorupę dla nikogo lub niewielu. Puste, pięknie, wyremontowane budynki stoją nieużywane, generując koszty, nie zapraszają i nie zachęcają do odwiedzenia. To duży błąd wielu tzw. rewitalizacji, które nie potrafią podjąć i wykorzystać społeczno-kulturowego potencjału miasta. Brak zaadresowania funkcji do okolicznych mieszkańców, czy też zamknięcie obiektu na wąsko określone grupy użytkowników często skutkuje wydatkowaniem niemałych funduszy na inwestycje nie do końca trafione, co w dłuższej perspektywie czasu może prowadzić do ponownego znalezienia się zabytku czy też danej przestrzeni w kryzysie – z uwagi na brak rzeczywistego ożywienia danego miejsca. Zamiast rozwoju miasta, w ramach często ogromnych publicznych inwestycji, otrzymujemy jego regres.

Unikatowa dwuwachlarzowa Katowicka Parowozownia wydaje się być ogromną bezludną wyspą w środku miasta, stanowiącego przecież de facto stolicę wielomilionowej metropolii.

  • Jak to możliwe, że ten ogromny potencjał nie jest widoczny i wykorzystywany?
  • Jak zatem ożywić parowozownię, jak włączyć ją do tkanki miejskiej?
  • Jak oddać ten zabytek mieszkańcom Katowic i Metropolii, włączając ten obiekt w procesy rewitalizacji, rozwoju miasta i sprawiedliwej transformacji?

To pytania na jakie staramy się odnaleźć odpowiedź w projekcie pt. Parowozownia Katowice – nowe życie dla zabytku i społeczności lokalnej realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides oraz Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Industrialnego Kongres Ochrony Zabytków w ramach grantu sfinansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Katowicka Parowozownia położona jest w centrum miasta – a jednak jest terenem wyłączonym z jego tkanki, celem a także rezultatem niniejszego projektu, a zwłaszcza prowadzonych konsultacji społecznych było zapytanie potencjalnych zainteresowanych o to czego im potrzeba w Katowicach, w Śródmieściu, na Załężu, jak zagospodarowali by tę ogromną przestrzeń Parowozowni tak, by zarówno oni, ich bliscy w różnym wieku chcieli tam spędzać czas. W toku procesu konsultacyjnego szybko okazało się, że rozmawiamy nie o samej parowozowni, dziedzictwie kolejowym, czy rewitalizacji ale o mieście jako konstrukcje społecznym i jego żywej tkance i potrzebach jego mieszkańców oraz mieszkańców Metropolii GZM w zakresie dalszego ich rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym zarówno potencjalnych funkcji parowozowni, a także kontekstami kulturowymi, społecznymi, planistycznym oraz prawnymi w jakich należy rozpatrywać potencjalną, przyszłą funkcję tego ważnego dla historii Katowic zabytku:
https://www.bonafides.pl/wp-content/uploads/2024/04/Parowozownia_raport_24n.pdf