Zapraszamy Państwa do lektury naszego raportu!

Konsultacje społeczne są jednym z mechanizmów włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Dzięki konsultacjom władze mogą poznać opinie mieszkańców na temat planowanych działań, rozładować potencjalne konflikty, zwiększać uczestnictwo obywateli w życiu publicznym i poziom wzajemnego zaufania społecznego.

W Polsce w ciągu ostatnich lat pojawiła się grupa samorządów, gdzie prowadzone są liczne procesy konsultacyjne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Są to jednak głównie dużej, ewentualnie średniej wielkości miasta. W większości gmin władze wciąż ograniczają się do organizacji konsultacji społecznych tylko w tych obszarach, gdzie jest to nakazane prawem, a do tego procesy te prowadzone są w sposób mało transparentny, najczęściej ograniczają się do wypełnienia ankiety internetowej i towarzyszy im niewielkie lub wręcz zerowe zainteresowanie ze strony mieszkańców czy organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w ośmiu gminach powiatu będzińskiego” realizowanego z dotacji przyznanej przez German Marshall Fund of the United States oraz USAID przyjrzało się, w jaki sposób realizowane są procesy konsultacyjne w Będzinie, Bobrownikach, Czeladzi, Mierzęcicach, Psarach, Siewierzu, Sławkowie i Wojkowicach. Niniejszy raport jest rezultatem prowadzonego przez nas monitoringu. Jego celem nie jest krytyka władz monitorowanych gmin, gdyż tak jak napisane zostało powyżej, zdajemy sobie sprawę, że procesy konsultacji społecznych nie są prowadzone tak jak byśmy sobie tego życzyli w bardzo wielu polskich samorządach. Mamy jednak nadzieję, że nasz raport stanie się początkiem dyskusji na temat znaczenia konsultacji dla rozwoju badanych gmin i tworzenia na ich terenie społeczeństwa obywatelskiego, a także przyczyni się do tego, że w kolejnych latach konsultacje, które będą się odbywały w gminach powiatu będzińskiego, rzeczywiście będą angażowały mieszkańców i organizacje pozarządowe, a ich głos będzie miał wpływ na ostateczny kształt rozwiązań przyjmowanych przez władze.

Link: https://www.bonafides.pl/wp-content/uploads/2024/03/Raport-z-monitoringu-prowadzenia-konsultacji-spolecznych-w-gminach-powiatu-bedzinskiego.pdf