W ramach realizacji projektu pn. „Pozarządowe Centrum Dobrej Legislacji” nr POWR.02.16.00-00-0132/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, planujemy zamówienie usługi cateringu (kod CPV 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków), w postaci przerw kawowych dla od 10 do 20 uczestników szkolenia, które odbędzie się w dniach od 02.12. do 04.12. na terenie województwa śląskiego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny codziennej w okresie 3 dni szkolenia codziennych przerw kawowych dla od 10 do 20 uczestników szkolenia obejmujących:

  1. świeże wyżywienie dla każdego z uczestników, w szczególności w postaci: kawy, herbaty, wody, mleka, cukru, cytryny, drobnych słonych lub słodkich przekąsek typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce;
  2. zapewnienie niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości, a także zobowiązania się do uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń.
    Cena usługi cateringowej rozliczana będzie w oparciu o rzeczywistą liczbę uczestników uczestniczących w szkoleniu i jednostkową cenę usługi cateringowej, tj. ceny przerwy kawowej dla jednego uczestnika spotkania.
    W związku z powyższym prosimy o przedstawienie wyceny ww. usługi, określając w niej kwoty netto i brutto usługi.

Wycenę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: [email protected], w terminie do dnia 14.10. 2022 r., do godz. 15:00.