W ramach realizacji projektu pn. „Pozarządowe Centrum Dobrej Legislacji” nr POWR.02.16.00-00-0132/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, planujemy zamówienie hotelarskich usług noclegowych (CPV: 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe) wraz z zapewnieniem śniadania i kolacji dla 10 do 20 osób (uczestników szkolenia), w dniach od 02.12. do 04.12. na terenie województwa śląskiego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny usługi hotelarskiej obejmującej:

  1. 2 doby hotelowe dla od 10 do 20 osób,
  2. wraz z zapewnieniem śniadania i kolacji dla tych osób (pierwszego dnia – kolacji, drugiego dnia – śniadania i kolacji, trzeciego dnia – śniadania), w powyższym terminie.
    Prosimy o uwzględnienie w wycenie wyłącznie pokojów jedno- i dwuosobowych.
    Cena usługi rozliczana będzie w oparciu o rzeczywistą liczbę osób zakwaterowanych w hotelu i jednostkową cenę usługi hotelarskiej, tj. ceny usługi dla jednej osoby. uczestnika.
    W związku z powyższym prosimy o złożenie wyceny ww. usługi, przedstawiając w niej kwoty netto i brutto usługi.

Wycenę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: [email protected], w terminie do dnia 14.10. 2022 r., do godz. 15:00.