W ramach realizacji projektu pn. „Pozarządowe Centrum Dobrej Legislacji” nr POWR.02.16.00-00-0132/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, planujemy zamówienie usługi cateringu (kod CPV 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków), w postaci obiadu dla od 10 do 20 uczestników szkolenia, które odbędzie się w dniach od 02.12. do 04.12. na terenie województwa śląskiego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny codziennego obiadu w okresie 2 dni szkolenia (sobota i niedziela), dla od 10 do 20 uczestników szkolenia obejmującego:

  1. dwa dania ciepłe (zupa i drugie danie) oraz napój dla każdego z uczestników;
  2. zapewnienie niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości, a także zobowiązania się do uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń.
    Cena usługi cateringowej rozliczana będzie w oparciu o rzeczywistą liczbę uczestników uczestniczących w szkoleniu i jednostkową cenę usługi cateringowej, tj. ceny obiadu dla jednego uczestnika spotkania.
    W związku z powyższym prosimy o złożenie wyceny ww. usługi, przedstawiając w niej kwoty netto i brutto usługi.

Wycenę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: biuro@bonafides.pl, w terminie do dnia 14.10., do godz. 15:00.