Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium online w ramach projektu pn. „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz”, które odbędzie się 20 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES i Fundację Ajkum im. Anny i Józefa Kumorek. Jego celem jest  monitoring polskich organizacji pozarządowych w zakresie spełnienia zasad wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych. Pierwszym etapem projektu jest przeprowadzenie ankiety wśród 500 organizacji pozarządowych. Następnie zebrane wyniki badań będą podstawą do zrealizowania szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz do podjęcia kompleksowych działań coachingowo-edukacyjnych. Powstanie również bezpłatny podręcznik wypracowanych procedur i dobrych praktyk. 

Projekt„Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W czasie seminarium podczas dyskusji omówione będą powody, dla których powstał cały projekt, działania, które będą w trakcie niego realizowane, a także jaki ma mieć on wpływ na organizacje. 

Jeśli nie słyszeliście wcześniej między innymi o temacie mobbingu albo chcecie dowiedzieć się o nim coś więcej zachęcamy do udziału w naszym wydarzeniu.

Seminarium odbędzie się na platformie ZOOM 20 kwietnia 2022 roku (środa) od godziny 12:00 do 13:00.

Prosimy o zgłoszenie chęci wzięcia udziału do 19 kwietnia 2022 roku poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected], w potwierdzeniu zarejestrowania prześlemy link do połączenia.