Celem projektu była kontrola funkcjonowania budżetów obywatelskich (procedur i efektów) w wybranych miastach i przetestowanie narzędzi umożliwiających kontrolowanie ich realizacji przez samych mieszkańców.

W ramach projektu przeprowadziliśmy monitoring realizacji budżetów obywatelskich w 18 jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski, przygotowaliśmy i przetestowaliśmy narzędzie do monitoringu oraz przekonliśmy większość kontrolowanych urzędów do wprowadzenia zmian na podstawie uzyskanych wyników.

Rezultatami projektu było mi.in. stworzenie zindywidualizowanych raportów, oddzielnie dla każdej zmonitorowanej jednostki, oraz dwóch raportów zbiorczych (1 po pilotażu i 1 po właściwym monitoringu), w których zaprezentowane zostały wyniki całościowe. W ramach projektu powstała także synteza raportu przetłumaczona na język rosyjski i angielski, w celu promocji polskich doświadczeń za granicą.

 

baner