Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wzór zaświadczenia dla obserwatorów społecznych, których działania mają służyć zapewnieniu uczciwego wykonywania swoich zadań przez komisje wyborcze.

Obserwatorzy społeczni to nowa funkcja, wprowadzona w znowelizowanym Kodeksie Wyborczym. Ich uprawnienia, zasady i kryteria powoływania, omówione zostały w publikacji „Udział obywateli w monitorowaniu wyborów”.

„Obserwatorów społecznych wyznaczać mogą zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia – które w statutach mają wpisaną troskę o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego” – przypomina Joanna Załuska z forumIdei Fundacji Batorego. „Warto skorzystać z tej możliwości. Społeczny monitoring wzmocni wiarygodność wyborów”.

Do składania takich zaświadczeń i korzystania z możliwości obserwowania wyborów będziemy zachęcać uczestników i uczestniczki nadchodzącej edycji akcji.

Zapraszamy również do zapoznania się z publikacją Fundacja Batorego o udziale obywateli w monitorowaniu poprawności przebiegu wyborów (w tym o instytucji obserwatorów społecznych): http://bit.ly/Udzial_obywateli_w_monitorowaniu_wyborow