W ramach projektu “Województwo śląskie przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi” w okresie od 10 października 2019 roku do 26 sierpnia 2020 roku na terenie 17 powiatów oraz 19 miast na prawach powiatu z terenu woj. śląskiego przeprowadzony został monitoring, którego celem było sprawdzenie, na ile są to miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi mogą się czuć bezpiecznie, a także mogą bez problemów załatwić sprawy urzędowe czy skorzystać z lokalnej oferty kulturalnej.

Zapraszamy do lektury raportu

https://www.bonafides.pl/wp-content/uploads/2020/12/Wojewo%CC%81dztwo-s%CC%81la%CC%A8skie-przyjazne-dla-oso%CC%81b-z-niepelnosprawnos%CC%81ciami-sensorycznymi_lowres-.pdf

Działania prowadzone są w ramach projektu “Województwo śląskie przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.