Od uchwalenia pierwszej ustawy o funduszu sołeckim 20 lutego 2009 minęło już 10 lat. Czy fundusz sołecki spełnił swoje pierwotne założenia? Jak działa i czy potrafimy z niego korzystać? Przed jakimi wyzwaniami w tym zakresie stoimy aktualnie?

Podczas webinarium poruszone zostały następujące zagadnienia:

– jak korzystanie z funduszu sołeckiego ma się do zadań sołectwa?

– jak wyliczane się kwoty funduszu sołeckiego oraz jakie są zasady zwrotu poniesionych wydatków z budżetu państwa?

– jaka jest rola rady gminy oraz wójta/burmistrza w uchwalaniu, wyliczaniu i rozliczaniu funduszu sołeckiego? – na co można przeznaczać środki z funduszu sołeckiego?

– jaka jest rola zebrania wiejskiego, sołtysa, wójta/burmistrza i rady gminy w uchwalaniu wniosku do funduszu sołeckiego oraz włączania przedsięwzięć do projektu budżetu gminy?

– jakie są zasady łączenia przedsięwzięć przez sołectwa?

– co wynika z uchwał Regionalnych Izb Obrachunkowych?

Webinarium poprowadził: Szymon Osowski – szczecinianin, prawnik związany z Siecią Obywatelską Watchdog Polska od 2007 roku, a od 2010 prezes stowarzyszenia. Na co dzień przygląda się tworzeniu prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich. Zajmuje się informacją publiczną, funduszami sołeckimi i prawnymi aspektami działania administracji. Od 2012 roku notowany w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (w 2014 roku – 9 miejsce), publikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Koordynator akcji Masz Głos w północno-zachodniej Polsce z ramienia Stowarzyszenia Polites.