Od czerwca do września 2017 r. wolontariusze europejscy z Hiszpanii, Włoch i Gruzji monitorowali z ramienia Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 19 urzędów miast na terenie województwa śląskiego.

Celem monitoringu było przeanalizowanie dostępności urzędów miast w województwie śląskim dla cudzoziemców. Monitoring został przeprowadzony w języku angielskim. Do badania zostały wybrane urzędy największych miast województwa śląskiego:

Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

Zapewnienie jakości usług w urzędach miast zostało przeprowadzone po raz pierwszy poprzez rozmowy telefoniczne z urzędami. Rozmowy, przeprowadzone w języku angielskim, dotyczyły możliwości wzięcia udziału w wyborach lokalnych jako wyborca, pomimo statusu cudzoziemca.

Zapewnienie jakości usług urzędu miasta wiąże się także z pisemną komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zadawane pytania dotyczyły niezbędnych kroków do uzyskania funduszy oraz organizacji wydarzenia sąsiedzkiego jako mieszkaniec danego miasta.

Następnie, oceniając strony internetowe urzędów miast, sprawdzana była ich treść oraz jej wartość dla obcokrajowców.

Na koniec, wolontariusze EVS, pracując w parach, osobiście odwiedzili urzędy miast w województwie śląskim, aby uzyskać informacje na temat dostępnych projektów w ramach programu Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego.

W swoich badaniach wolontariusze oceniali nie tylko otrzymane informacje, ale także postawę, uprzejmość, zaangażowanie i poziom języka angielskiego (a także innych języków), którymi posługiwali się pracownicy. Uwzględniono również czas, w którym wolontariusze otrzymali informacje, a także pozycję, stan i jakość budynku oraz jego przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto sprawdzono obecność folderów, broszur i map, dostępność publicznych toalet, urządzeń elektronicznych i dostęp do darmowej sieci Wi-Fi.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem TUTAJ