Wolontariat Europejski jest częścią Programu Erasmus+. Umożliwia on wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w  organizacjach i instytucjach non-profit. EVS daje młodym wolontariuszom szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, poznania języka obcego i innej kultury.ramach EVS młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą spędzić za granicą okres od kilku tygodni do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Działania wolontariuszy mają charakter niekomercyjny i nie są wykonywane jako zastępstwo czyjejś pracy etatowej.

Stowarzyszenie BONA FIDES utworzyło grupę składającą się z sześciu wolontariuszy europejskich goszczących w tej organizacji, aby przeprowadzili monitoring Centrów Informacji Turystycznej (CIT) w 16 miastach województwa śląskiego. Monitoring placówek trwał od lipca do września 2017 roku. Celem monitoringu było sprawdzenie usług oferowanych przez te Centra dla obcokrajowców.

Zapraszamy do lektury raportu TUTAJ