Projekt „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!” realizowany jest z dotacji  programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Celem projektu jest monitoring polskich organizacji pozarządowych pod kątem spełnienia przez nie zasad wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych. W projekcie przebadamy min. 500 NGO i opracujemy raport z monitoringu wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi dla organizacji pozarządowych i ich otoczenia. W oparciu o wyniki monitoringu zostaną zrealizowane:
1. Szeroka kampania informacyjno-promocyjna, której celem jest zmiana świadomości i wzrost
wiedzy przedstawicieli i przedstawicielek ngo z zakresu prawa pracy i działań antymobbingowych.
2. Kompleksowe działania coachingowo-edukacyjne kierowane do 10 organizacji, które opracują i
wdrożą w swoich NGO modelowe procedury antymobbingowe. Następnie te procedury zostaną
zebrane w formie podręcznika, który będzie nieodpłatnie udostępniany innym podmiotom.
W efekcie u min. 520 osób wzrośnie wiedza z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, a min. u 20 000 wzrośnie świadomość problemu.
Aktualnie prowadzimy monitoring stosowania prawa w organizacjach pozarządowych. Jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką wypełnij ankietę:
Link do wersji dla kierowników organizacji pozarządowych: https://bonafides.limesurvey.net/684822?lang=pl
Link do wersji dla pracowników organizacji pozarządowych: https://bonafides.limesurvey.net/574499?lang=pl

Zapraszamy także na seminarium online 22 czerwca 2022 r. podczas którego przybliżymy tematykę mobbingu oraz opowiemy więcej o samym projekcie.

Zgłoszenia tutaj: https://bonafides.limesurvey.net/139541?lang=pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60