Projekt „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!” realizowany jest z dotacji  programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Celem projektu jest monitoring polskich organizacji pozarządowych pod kątem spełnienia przez nie zasad wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych. W projekcie przebadaliśmy min. 500 NGO i opracowaliśmy raport z monitoringu wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi dla organizacji pozarządowych i ich otoczenia. W oparciu o wyniki monitoringu są zrealizowane:

1. Szeroka kampania informacyjno-promocyjna, której celem jest zmiana świadomości i wzrost
wiedzy przedstawicieli i przedstawicielek ngo z zakresu prawa pracy i działań antymobbingowych.
2. Kompleksowe działania coachingowo-edukacyjne kierowane do 10 organizacji, które opracują i
wdrożą w swoich NGO modelowe procedury antymobbingowe. Następnie te procedury zostaną
zebrane w formie podręcznika, który będzie nieodpłatnie udostępniany innym podmiotom.
W efekcie u min. 520 osób wzrośnie wiedza z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, a min. u 20 000 wzrośnie świadomość problemu.

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej odbyła się już konferencja dotycząca zjawisk mobbingu i dyskryminacji. Uczestnicy zebrani 30 listopada 2022 r. w budynku Cechowni w Gliwicach, mieli już okazję zapoznać się z wynikami badania oraz spojrzeć na całą tematykę szerzej, z rożnych perspektyw: pracownika, osoby zarządzającej dużą firmą czy też radcy prawnego uczestniczącego w procesach sądowych w tym obszarze. Dowiedzieli się także o możliwościach wdrożenia procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych i praktycznych korzyściach z nich płynących.


Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem z badania zatrudnionych w organizacjach pozarządowych oraz ze streszczeniem raportu, w którym zawarte są wszystkie najważniejsze kwestie:


E-book – Stop mobbingowi w NGO!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60