W ramach realizacji projektu pn. „Pozarządowe Centrum Dobrej Legislacji” nr POWR.02.16.00-00-0132/21 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, planujemy wynająć na terenie województwa wielkopolskiego, szkoleniową salę grupową do przeprowadzenia szkolenia w dniach od 18.11. do 20.11. oraz od 25.11. do 27.11. 2022 r. (Kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Zwracamy się więc z prośbą o przedstawienie wyceny najmu w okresie od 18.11. do 20.11. oraz od 25.11. do 27.11. 2022 r. grupowej sali szkoleniowej, na okres:

pierwszy dzień szkolenia – 4 godziny zegarowe;

drugi dzień szkolenia – 6 godzin zegarowych;

trzeci dzień szkolenia – 6 godzin zegarowych;

Wynajmowana sala szkoleniowa powinna spełniać poniższe warunki:

1) znajdować się w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego;

2) posiadać metraż odpowiedni dla swobodnego i wygodnego prowadzenia szkolenia dla od 10 do 20 osób;

3) być wyposażona w niezbędny do prowadzenia spotkań sprzęt (m.in. stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, komputer, tablicę flipchart lub tablicę suchościerną, bezprzewodowy dostęp do Internetu) odpowiadający liczbie osób w grupie wraz z prowadzącym szkolenie;

4) sala wraz z budynkiem, w którym się znajduje, musi zapewniać odpowiednie warunki socjalne, BHP, dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tzn. być pozbawiona barier architektonicznych i komunikacyjnych) oraz znajdować się w miejscu dobrze skomunikowanym;

Koszt wynajmu sali obejmować będzie wszystkie koszty utrzymania sali, w tym energii elektrycznej;

Wynajmowana sala oraz budynek, w którym się znajduje, będą oznakowane zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie wyceny ww. najmu sali, określając w niej kwoty netto i brutto najmu.

Wycenę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: [email protected], w terminie do dnia 07.10., do godz. 15:00.