Zapraszamy na webinarium o najnowszych regulacjach dotyczących współpracy finansowej organizacji społecznych z samorządem w zakresie realizacji zadań publicznych.

Poznasz nowe wzory dokumentów dotyczące realizacji zadania publicznego: wzór oferty, wzór oferty uproszczonej, sprawozdania i umowy o dofinansowanie. Wyjaśniamy:


1) co musi znaleźć się w ofercie według nowego wzoru;
2) na jakie zapisy umowy warto zwrócić uwagę – różne aspekty ochrony danych osobowych uczestników/-czek korzystających ze wsparcia w ramach realizacji zadania a rozliczenie przez rezultaty;
3) rozliczenie dotacji – jakie informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu, a co raczej powinno być przedmiotem kontroli.

Webinarium odbyło się 18 lipca 2019 r., prowadziła je Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej, koordynatorka akcji Masz Głos.