Za nami już dziesięć spotkań z mieszkańcami regionu, podczas których prezentowane są najważniejsze zasady Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.


Pracownicy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz eksperci  Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES odwiedzili Siemianowice Śląskie, Bielsko-Białą, Żywiec, Sosnowiec, Częstochowę, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Bytom, Pszczynę i Racibórz. Podczas spotkań przedstawili najważniejsze zasady, harmonogram I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz procedurę składania wniosków. W spotkaniach uczestniczyli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, reprezentanci organizacji pozarządowych, aktywiści miejscy, mieszkańcy zainteresowani projektem.

Ostatnie spotkania – w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Jaworznie – w  cieszyły się dużym zainteresowaniem – uczestnicy pytali m.in. o zasady głosowania (jak będą weryfikowani głosujący, kto może głosować, jak będą prezentowane projekty), zgłaszania projektów – zwłaszcza inwestycyjnych (czy możliwa jest realizacja w perspektywie kilku lat, czy należy uwzględniać koszty projektów) oraz ich promocji (kto i kiedy będzie mógł je promować, czy będzie można korzystać z materiałów UMWŚ).

Wzięli w nich udział członkowie zarządu – pani marszałek Izabela Domogała oraz pan marszałek Dariusz Starzycki. Oboje podkreślali, że Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szansą na realizację inicjatyw ważnych z perspektywy mieszkańców danego podregionu. Zachęcając do zgłaszania zadań i głosowania, wskazywali, że 10 milionów, które jest do dyspozycji w I edycji, to pieniądze mogące wpłynąć na rozwój poszczególnych społeczności i całego regionu. Podkreślali, że to mieszkańcy zadecydują o tym, jak te środki spożytkować najlepiej.

Kolejne spotkania odbędą się:

Już dzisiaj, 10 lipca 2019 r., godzina 17.00, Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (ul. Dąbrowskiego 23)

15 lipca 2019 r., godzina 17.00, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (ul. Wiktora Polaka 1)

16 lipca 2019 r., godzina 16.30, Miejski Dom Kultury w Lublińcu (ul. Plebiscytowa 9)