Rada seniorów jako partner władz miasta posiadający realny wpływ na to, jak rozwiązywane są kwestie dotyczące osób starszych?
Rada Seniorów Miasta Sosnowca, którą wspieramy w ramach akcji Masz Głos, pokazuje, że to możliwe!

Oprócz licznych działań aktywizujących seniorki i seniorów, Rada Seniorów Miasta Sosnowca wspólnie z władzami miasta wypracowała modelowe zasady współpracy. Rada Seniorów opiniuje projekty uchwał, jej przedstawiciele mogą zabierać głos podczas posiedzeń Rady Miasta oraz jej komisji w sprawach dotyczących osób starszych, bierze także udział w tworzeniu długofalowej polityki senioralnej miasta. 

Czy nagroda Super Samorząd trafi do Sosnowca? Dowiemy się już 7 czerwca!

TUTAJ znajdziecie opis działań Rady Seniorów Miasta Sosnowca a TUTAJ link do plebiscytu internetowego, w którym możecie oddać swój głos na tę nominację. Zapraszamy do głosowania!