Podczas  II  konkursu na projekty tematyczne uruchomiliśmy dodatkową formę doradztwa –  wsparcie konsultacyjne dla organizacji startujących we wszystkich trzech obszarach tematycznych.

Podmioty planujące złożenie wniosku mogą skonsultować swój pomysł lub projekt w jednym z czterech punktów doradczych. Punkty te udzielają porad w poszczególnych województwach. Potencjalni Wnioskodawcy spoza wymienionych województw mogą się konsultować z dowolnym, wybranym przez siebie doradcą:

  1. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (woj. podlaskie)
  2. Centrum OPUS (woj. łódzkie)
  3. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides (woj. śląskie, opolskie, dolnośląskie i małopolskie),
  4. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (woj. dolnośląskie)

Potencjalnych Wnioskodawców z woj. śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego zapraszamy do konsultacji ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES w Katowicach pod numerem: 502 984 057

Wsparcie doradcze polega na:

  1. konsultacji wstępnych pomysłów na projekty,
  2. wsparciu uprawnionych podmiotów w rozumieniu zasad konkursowych i zapisów Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców,
  3. konsultacji wniosków (przeczytaniu i podzieleniu się uwagami odnośnie przygotowanych treści – ich adekwatności, kompletności, zrozumiałości).

Działanie realizowane w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.