Zapraszamy do lektury diagnozy

W skład województwa śląskiego wchodzi 19 miast na prawach powiatu i 17 powiatów ziemskich. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wszystkich tych jednostkach samorządu terytorialnego obligatoryjnie działają powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych. W projekcie „Modelowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”, realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyjrzeliśmy się funkcjonowaniu tych ciał dialogu obywatelskiego. W publikacji prezentujemy efekt naszego zainteresowania, czyli kondycję i perspektywy rozwoju rad w województwie śląskim.