Pragniemy zaprosić Państwa  do udziału w konferencji „Organizujmy się – siła we wspólnym działaniu”, która odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 w Katowicach.
Wydarzenie to organizowane jest przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides oraz przez Miejski Dom Kultury Bogucice – Zawodzie.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie metody organizowania społecznościowego – skutecznej formy pracy ze społecznościami lokalnymi oraz działań podjętych w ramach projektu „Europejska Szkoła Organizowania Społecznościowego”, który dofinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności osoby, które działają społecznie oraz szukają nowych inspiracji i alternatywnych metod pracy ze społecznościami lokalnymi. W szczególności zachęcamy do udziału aktywistów miejskich, osoby reprezentujące grupy formalne i nieformalne, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze partycypacji oraz przedstawicieli władz lokalnych.

Czas i miejsce:

28-29.06.2018 (czwartek / piątek)

Miejski Dom Kultury Bogucice – Zawodzie przy ul. Markiefki 44 w Katowicach.

Rejestracja:

Na konferencję można zarejestrować się na dwa sposoby:
1. Za pomocą formularza on-line znajdującego się pod adresem: https://goo.gl/forms/LSJ9AnN1U5NUPpqI2
2. Poprzez wypełnienie formularza w formacie doc. i odesłanie go na adres: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy – Organizujmy się! Siła we wspólnym działaniu

UWAGA!

Na  zgłoszenia czekamy do czwartku, 14 czerwca.

W procesie rejestracji prosimy o wskazanie tematów stolików dyskusyjnych oraz warsztatów,
w których chcieliby Państwo uczestniczyć. Ilość miejsc w każdym z realizowanych tematów
ograniczona jest do maksymalnie 15 uczestników.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w konferencji. W piątek, 15 czerwca, poinformujemy mailowo osoby, które zakwalifikowały się do udziału w wydarzeniu.

Uczestnicy z daleka w uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowania. W przypadku chęci skorzystania z tej formy wsparcia prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorami.
W przypadku dodatkowych pytań / wątpliwości dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu
prosimy o kontakt z Wojciechem Hrynaszkiewiczem mailowo: [email protected]
lub telefonicznie: 32 203 12 18

Szczegółowy plan wydarzenia:

Dzień I – 28.06.2018 (czwartek)

11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników konferencji

12.00 – 12.15 Przywitanie uczestników konferencji

12.20 – 12.30 Jak wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu ? Krótka historia o metodzie organizowania społecznościowego w Katowicach.

12.30 – 13.30 – Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce – panel dyskusyjny z prelegentami

13.45 – 14.30 Obiad

14.40 – 15.00 Prezentacja podręcznika dla Organizatorów Społecznościowych i superwizorów

15.00 – 16.00 Stolik dyskusyjne:

• Praca z mniejszościami etnicznymi i narodowościowymi na Słowacji – z doświadczeń praktyka (będzie zapewnione tłumaczenie na język polski)

• Aktywizacja osób starszych – praktyczne przykłady

• Ogrody społeczne jako narzędzie aktywizacji lokalnej społeczności – do potwierdzenia

• Oswajanie potencjału – streetworking w pracy z dziećmi i młodzieżą

• Superwizja w pracy z grupą (będzie zapewnione tłumaczenie na język polski)

16.00 – 17.00 Wizyta studyjna na osiedlach Kukuczki i Ścigały (dla chętnych osób)

Dzień II – 29.06.2018 (piątek)

W drugim dniu zapraszamy uczestników konferencji do udziału w warsztatach. Na każdy z tematów obowiązują wcześniejsze zapisy, czas trwania jednego warsztatu – 7 h (6 h szkolenia + przerwa na lunch). Warsztaty odbędą się w godzinach 9.00 – 16.00.

Tematy warsztatów:

• Wystąpienia medialne – jak mówić, by inni nas słuchali?

• Lider angażujący – jak motywować innych do działania?

• Dynamika grupowa – jak zbudować silny zespół i efektywnie współpracować ze sobą?

• Rozwiązywanie konfliktów w zespole

• Superwizja w zespole