W ramach projektu planuje się przeprowadzenie monitoringu we wszystkich 19 miastach na prawach powiatu oraz 17 powiatach ziemskich w woj. śląskim (łącznie 36 Jednostek Samorządu Terytorialnego) pod kątem przystosowania budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Monitoring zakończy się publikacją raportu, który przedstawiony zostanie opinii publicznej oraz wszystkim urzędom poddanym badaniu.

Poza tym w ramach projektu przewiduje się stworzenie wytycznych do zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także przeprowadzenie serii szkoleń dla przedstawicieli urzędów miast i starostw powiatowych, których celem będzie podniesienie wiedzy w urzędach dotyczącej specyficznych barier, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością sensoryczną w korzystaniu z obiektów i przestrzeni publicznych oraz tego, jak je można likwidować lub co najmniej minimalizować.

 

Finansowanie: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60