Projekt „Wdrażanie i upowszechnianie standardów funkcjonowania rad seniorów” realizowany jest przez Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic za środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Jest to kontynuacja projektu z roku 2017 „Modelowe Rady Seniorów w woj. śląskim”, w ramach którego partycypacyjnie wypracowano Standardy Funkcjonowania Rad Seniorów w 5 obszarach:

  1. ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY SENIORÓW
  2. KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W RADZIE SNIORÓW
  3. WSPÓŁPRACY RADY SENIORÓW Z URZĘDEM – WLADZĄ UCHWAŁODWCZA I WYKONAWCZĄ
  4. PROMOCJI RADY SENIORÓW I POLITYKI SENIORALNEJ
  5. WSPÓŁPRACY RADY SENIORÓW Z OTOCZENIEM

 

Celem projektu jest upowszechnienie standardów funkcjonowania rad seniorów oraz wypracowanie i przetestowanie usług, które pomogą radom seniorów te standardy wdrażać.

Aby to osiągnąć zrealizujemy spotkania informacyjne z 30 radami z województwa śląskiego, wybierzemy 5 rad, które  zaangażują się w proces podnoszenia jakości w wybranym standardzie funkcjonowania oraz skorzystają i zaopiniują pakiet zaprojektowanych przez Stowarzyszenie Bona Fides usług wspierających (4 godziny warsztatów i 12 godzin indywidualnego doradztwa).  Stworzymy i upowszechnimy 5 pakietów pomagających radom wdrożyć standard na odległość (filmy i broszury). W województwach śląskim, opolskim, małopolskim i dolnośląskim i łódzkim zorganizujemy seminaria upowszechniające standardy funkcjonowania rad seniorów.