Wizyta studyjna uczestników z Ukrainy (z obwodu Charkowskiego i Kirowohradzkiego)  połączona była z projektem Grundtvig i miała na celu zaprezentowanie długoletniego doświadczenia Stowarzyszenia Bona Fides na rzecz aktywizacji mieszkańców Katowic, budowania silnych społeczności lokalnych i wpływania na władze lokalne, przy wykorzystaniu metody organizowania społecznościowego. Ponadto uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami z innych krajów zrzeszonych w ramach sieci ECON co stanowiło wartość dodaną wizyty. W trakcie wizyty omówione  zostały działania doświadczonych organizacji społecznościowych, pokazujących szerokie spektrum podejmowanych problemów.

logo STP(1)