Partners: Center for Euroinitiative (Ukraine),
Asociacion Building Bridges (Spain),
ASSOCIAZIONE AIM – Agenzia intercultura e mobilità (Italy)

Projekt sfinansowany przez
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
, Narodowa Agencja Programu Erasmus+