Głównym celem projektu jest monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w śląskich jednostkach administracji publicznej oraz dostarczenie władzom tych jednostek informacji w jaki sposób mogą poprawić dostępność dla osób z niepełnosprawnością i, jeżeli będzie to konieczne, pozyskać dotację na konieczne modyfikacje.

Pełne wdrożenie konwencji przyczyni się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością w województwie śląskim. Będzie ono możliwe dzięki dostosowaniu procedur w co najmniej 50 śląskich jednostkach administracji publicznej wraz z jednostkami podległymi do wymogów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz prezentacji zebranych danych mieszkańcom i mieszkankom Województwa Śląskiego w opracowanym zbiorczym raporcie o stanie wdrożenia Konwencji w Województwie Śląskim do końca marca 2019 r.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60