Projekt „Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia” realizowany jest przez Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic z dotacji instytucjonalnych Fundacji im. Stefana Batorego i związany jest z kwestiami dotyczącymi:

  • poprawy komunikacji: efektywne przedstawianie misji, wartości i osiągnięć organizacji, poszerzenie zasięgu jej oddziaływania, poprawienie umiejętności tworzenia atrakcyjnych treści i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji itp.;
  • zakorzeniania organizacji w środowisku lokalnym: otwarcie organizacji na ludzi z jej otoczenia i ich potrzeby, zbieranie opinii i informacji, prowadzenie działań integracyjnych i pomocowych, reprezentowanie racji i interesów społeczności,
  • budowania grona sojuszników: tworzenie środowiska osób popierających misję i wartości organizacji, gotowych wspierać jej działania na różne sposoby; włączanie ich w pracę organizacji;
  • pozyskiwania nowych źródeł finansowania od prywatnych darczyńców (indywidualnych i biznesowych), budowanie bazy osób i instytucji regularnie wspierających działania organizacji.

Planowane działania:

  • Opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej
  • Realizacja strategii komunikacji zewnętrznej i fundraisingowej
  • Opracowanie założeń kampanii 1%
  • Kampania 1% styczeń
  • Wsparcie prawne w obszarze działania Bona Fides dla mieszkańców, mediów i NGO
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60