Projekt „Modelowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych oraz w konsultowaniu i opiniowaniu inwestycji na poziomie lokalnym. Żeby to osiągnąć planujemy m.in. przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych w woj. śląskim, a następnie, wspólnie z członkami rad, wypracowanie standardów funkcjonowania powiatowych społecznych rad ds. osób
niepełnosprawnych, ich pilotażowe wdrożenie w 5 wybranych radach i upowszechnienie podejmowanych działań wśród rad z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W ramach projektu przewidujemy także założenie portalu internetowego dotyczącego powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych, zorganizowanie forum rad z terenu województwa śląskiego oraz przeprowadzenie serii szkoleń dla członków rad.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60