Projekt „Modelowe Rady Seniorów w woj. śląskim realizowany jest przez Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic za środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa seniorów w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez wypracowanie standardów funkcjonowania rad seniorów i wzmocnienie potencjału 33 działających rad na terenie woj. śląskiego oraz ich członków.

Żeby to osiągnąć planujemy przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania 33 Rad Seniorów w woj. śląskim, stworzenie, wspólnie z członkami rad, Standardów działania Rad Seniorów oraz przeprowadzenie serii szkoleń dla przedstawicieli rad, wzmacniających ich wiedzę i umiejętności niezbędne dla skutecznego działania w radzie. Poza wyżej wymienionymi działaniami w ramach projektu zorganizowane zostaną dwie edycje Forum Rad Seniorów woj. śląskiego, powstanie także portal internetowy dotyczący Rad Seniorów w woj. śląskim i krótki film na temat działania i roli rad.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60