Czym jest akcja Masz Głos?

Jest to jedyna ogólnopolska akcja angażująca mieszkańców i władze do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Jej celem jest zwiększenie zainteresowania udziałem mieszkańców i mieszkanek w życiu publicznym oraz poczucia współodpowiedzialności za losy gminy.

W akcji uczestniczą organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, młodzieżowe rady gminy, sołectwa, rady osiedlowe, domy kultury, biblioteki. Prowadzą działania ułatwiające współpracę mieszkańców z władzami oraz dające im poczucie wpływu na decyzje dotyczące ich miejscowości. Wspierają ich doświadczeni eksperci i koordynatorzy z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Partnerami akcji w edycji 2019/2020 są Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides (koordynuje akcję w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES  i Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

Od 2002 roku swoim działaniem akcja objęła 680 gmin w całej Polsce.

Kto i jak może wziąć udział w akcji?

W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy i mieszkanki zarówno mniejszych, jak i większych miejscowości, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie.

Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w akcji na stronie maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji, poprzez wypełnienie prostego formularza.

Udział w akcji jest bezpłatny

Rejestracja do akcji 2019/2020 rusza 21 sierpnia!

Co oferujemy uczestnikom akcji?

Przez cały czas trwania akcji bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, który pomaga m.in. w planowaniu i realizacji działań.

Dostęp do wiedzy, porady eksperckich, darmowych publikacji, szkoleń np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej.

Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji z całej Polski.

Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami, władzami oraz w kontaktach z mediami.

Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne.

Możliwość otrzymania minigrantu.

Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i udział w uroczystej gali wręczenia w Warszawie.

Jak przebiega akcja?

1. Mieszkanki i mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne które chcą ulepszyć swoje otoczenie rejestrują się na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji i w prostym formularzu opisują swój pomysł na działanie.

2. Zainteresowani biorą udział w szkoleniach wojewódzkich, inaugurujących akcję, podczas których dowiadują się więcej o akcji, a także zdobywają merytoryczną wiedzę o wybranych aspektach prowadzenia działań lokalnych. Szkolenia odbędą się we wrześniu.

3. Uczestnicy w swojej miejscowości angażują do działania mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne, przeprowadzają diagnozę lokalną, sprawdzają co tak naprawdę jest potrzebne w miejscu ich zamieszkania, jakie są potrzeby, oczekiwania, możliwości oraz chęci do wprowadzania zmian. Na tej podstawie planują przyszłe działania.

4. Po określeniu swoich celów uczestnicy przystępują do działania, otrzymując przez cały czas wsparcie koordynatorów i koordynatorek oraz ekspertów i ekspertek akcji oraz mają do dyspozycji materiały promocyjne i edukacyjne.

5. W trakcie akcji, podczas szkoleń i spotkań regionalnych, uczestnicy spotykają się także z innymi uczestnikami i uczestniczkami akcji, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz zdobywają wiedzę Dla najaktywniejszych uczestników i uczestniczek planowane jest trzydniowe spotkanie ogólnopolskie, a także spotkanie regionalne – dla dwóch lub trzech województw.

6. Na koniec akcji najbardziej aktywni i skuteczni uczestnicy otrzymują nagrody Super Samorząd.

Przykłady działań uczestników z poprzednich lat przeczytaj w dziale Uczestnicy w akcji.

Dołącz do akcji.

Kontakt

Koordynator akcji Masz Głos w woj. dolnośląskim, opolskim oraz śląskim

Grzegorz Wójkowski (grzegorz @ bonafides.pl, tel: 502 984 057)

Koordynatorzy akcji w pozostałych województwach.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60