Partner: Volonterski Centar Skopje
(Macedonia)

Projekt sfinansowany przez
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
, Narodowa Agencja Programu Erasmus+