Tolerance in Action to projekt Stowarzyszenia Bona Fides realizowany we współpracy z białoruskim partnerem . Projekt związany jest z tematem włączenia tolerancji wobec imigrantów oraz poszerzaniem międzynarodowego wymiaru działań na rzecz młodzieży, a także podnoszeniem jakości pracy poprzez zacieśnianie tej współpracy między Wolontariusze przygotowują debaty i warsztaty, wizyty studyjne, workcampy dla lokalnej młodzieży na tematy takie jak tolerancja, wielokulturowość dzisiejszej Europy, procesy migracyjne czy globalizacji.

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA105-023382
Tytuł projektu: Tolerance in Action
Czas trwania projektu: 01.07.2016 – 30.09.2017
Czas aktywności wolontariuszy:02.09.2016 – 02.06.2017
Rodzaj projektu: długoterminowy (9 miesięcy)
Liczba zaangażowanych uczetsników: 2 wolontariuszy
Miejsce: Mińsk, Białoruś
Organizacja wysyłająca i koordynująca: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Organizacje przyjmujące: Office for Initiatives Promotion, Białoruś

erasmus+logo
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60