Projekt Silesian institutions friendly for foreigners angażuje trzy organizacje z Krajów Partnerskich: Armenii, Białorusi i Serbii. Działanie wolontariuszy będzie trwało dwanaście miesięcy od marca 2016 r. do lutego 2017 r. i odbędzie się w Katowicach i innych większych miastach woj. śląskiego. W ramach bliźniaczego projektu Silesian administration friendly for foreigners również weźmie udział trzy organizacje z tym, że z Krajów Programu: Hiszpanii, Grecji i Włoch. Zgodnie z założeniem ogólnie w całym przedsięwzięciu będzie uczestniczyło sześciu wolontariuszy: trzech z Krajów Partnerskich i trzech z Krajów Programu. Będą oni rozwijać swoją świadomość, jak również lokalnej społeczności, w zakresie praw obywatelskich oraz praw mieszkańców. Dwa poprzednie projekty przyjmujące wolontariuszy dotyczyły głównie turystycznej promocji Śląska i jego zabytków. Tym razem organizacja nadal zamierza skupić się na podniesieniu jakości usług oferowanych obcokrajowcom na Śląsku. Zadaniami wolontariuszy będzie przede wszystkim monitoring Centrów Informacji turystyczej, Komunikacji lokalnej na Śląsku i innych instytucji publicznych w ramach jakości świadczonych usług względem obcokrajowców. Wolontariusze będą wysyłać listy z prośbą o informacje do danych placówek oraz odwiedzać je osobiście.

Numer projektu: 2015-2-PL01-KA105-017244
Tytuł projektu: Silesian institutions friendly for foreigners
Czas trwania projektu: 01.12.2015 – 30.06.2017
Czas aktywności wolontariuszy:01.03.2016-28.02.2017
Rodzaj projektu: długoterminowy (12 miesięcy)
Liczba zaangażowanych uczetsników: 3 wolontariuszy
Miejsce: Katowice, Polska
Organizacja przyjmująca i koordynująca: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Organizacje wysyłające:”International Center for Intercultural Research, Learning and
Dialogue” NGO (Armenia), Office for Initiatives Promotion (Białoruś)

Można śledzić Blog wolontariuszy i fanapage

erasmus+logo