Projekt Silesian administration friendly for foreigners angażuje trzy organizacje z Krajów Programu: Hiszpanii, Grecji i Włoch. Działanie wolontariuszy będzie trwało dwanaście miesięcy od marca 2016 r. do lutego 2017 r. i odbędzie się w Katowicach i innych większych miastach woj. śląskiego. W ramach bliźniaczego projektu „Silesian institutions friendly for foreigners” również weźmie udział trzy organizacje z tym, że z Krajów Partnerskich: Armenii, Białorusi i Serbii. Zgodnie z założeniem ogólnie w całym przedsięwzięciu będzie uczestniczyło sześciu wolontariuszy: trzech z Krajów Partnerskich i trzech z Krajów Programu. Będą oni rozwijać swoją świadomość, jak również lokalnej społeczności, w zakresie praw obywatelskich oraz praw mieszkańców. Dwa poprzednie projekty przyjmujące wolontariuszy dotyczyły głównie turystycznej promocji Śląska i jego zabytków. Tym razem organizacja nadal zamierza skupić się na podniesieniu jakości usług oferowanych obcokrajowcom na Śląsku. Zadaniami wolontariuszy będzie przede wszystkim monitoring Urzędu Miejskiego i innych instytucji publicznych w ramach jakości udostępniania informacji publicznej obcokrajowcom oraz przestrzegania postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wolontariusze będą wysyłać listy z prośbą o informacje do urzędów oraz odwiedzać je osobiście.

Numer projektu: 2015-2-PL01-KA105-017249
Tytuł projektu: Silesian administration friendly for foreigners
Czas trwania projektu: 01.12.2015 – 30.06.2017
Czas aktywności wolontariuszy:01.03.2016-28.02.2017
Rodzaj projektu: długoterminowy (12 miesięcy)
Liczba zaangażowanych uczetsników: 3 wolontariuszy
Miejsce: Katowice, Polska
Organizacja przyjmująca i koordynująca: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Organizacje wysyłające:Asociación Sociocultural Isla CreActiva (Hiszpania), ASSOCIAZIONE CULTURALE STRAUSS (Włochy) , KOINONIKI ANAPTYKSI NEON / K.A.NE. (Grecja)

Można śledzić Blog wolontariuszy i fanapage

erasmus+logo
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60