Projekt „I help, I grow!” angażuje SAOBona Fides, jako organizację wysyłającą, oraz dwie organizacje przyjmujące w Portugali Associação Spin and Associação Azimute Radical. Projekt obejmuje udział dwojga wolontariuszy w różnych działaniach trwających 9. i 12. miesięcy. Wolontariusze EVS wykonują pracę w różnych organizacjach i w różnym czasie, jedynym elementem łączącym ich aktywności jest wspólna tematyka. Wolontariusze są włączeni w organizację zajęć prowadzonych przez organizacje przyjmujące w zakresie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz projektów promujących zdrowy tryb życia, dotyczących pracy z młodzieżą przedwcześnie przerywającą naukę w szkole i bezrobotną. Wolontariusze mają też przestrzeń na rozwijanie własnych projektów.

Numer projektu: 2015-2-PL01-KA105-017628
Tytuł projektu: I help, I grow!
Czas trwania projektu: 01.08.2015 – 30.11.2016
Czas aktywności wolontariuszy:01.09. 2015 -31.08.2016 (wolontariusz 1) oraz 01.11.2015 – 31.07.2016 (wolontariusz 2)
Rodzaj projektu: długoterminowy (12 i 9 miesięcy)
Liczba zaangażowanych uczetsników: 2 wolontariuszy
Miejsce: Lizbona, Portugalia
Organizacja wysyłająca i koordynująca: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Organizacje przyjmujące: Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os
Povos oraz Associação Azimute Radical (Portugalia)

erasmus+logo
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60