Action in West Direction to projekt SAO Bona Fides wysyłający wolontariusza do organizacji Center for European Initiatives w Ukrainie. Głównymi celami działania wolontariusza EVS jest promowanie europejskich wartości i aktywnego obywatelstwa poprzez udział w prowadzeniu Euroklubów, wzmacnianie sieci Euroklubów w mieście Sumy, włączanie szkół i społeczności lokalnej w promowanie takich wartości, jak: odpowiedzialność cywilna, usługi dla społeczności, organizowanie campów dla dzieci i młodzieży rozpowszechniając takie wartości jak tolerancja czy różnorodność kulturowa itp.

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA105-023775
Tytuł projektu: Action in West Direction
Czas trwania projektu: 10.05.2016 – 09.09.2017
Czas aktywności wolontariuszy:02.06.2016 – 01.06.2017
Rodzaj projektu: długoterminowy (12 miesięcy)
Liczba zaangażowanych uczetsników: 1 wolontariusz
Miejsce: Sumy, Ukraina
Organizacja wysyłająca i koordynująca: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Organizacje przyjmujące: Sums’ka Mis’ka Hromads’ka Organizatsiia „Tsentr Ievropeiskikh Initsiatyv”(Center for European Initiatives), Ukraina

erasmus+logo
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/bonafides/domains/bonafides.pl/public_html/wp-content/themes/bonafides/templates/grants/grants-single.php on line 60