Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej. Dzięki wspólnej pracy powstanie metodologia edukacji dorosłych z zakresu organizowania społecznościowego, która posłuży do przeprowadzenia dwóch cyklów szkoleniowych, w ramach, których 36 organizatorek i organizatorów społecznościowych podniesiesie swoje kompetencje w zakresie umiejętności niezbędnych do wysokiej jakości pracy z lokalnymi inicjatywami mieszkańców. Uczestnicy bezpośredni projektu to osoby pracujące metodą OS o różnym poziomie doświadczenia zawodowego i wywodzące się z różnych warstw społecznych. W trakcie trwania projektu opracowane zostaną narzędzia umożliwiające stworzenie profesjonalnej szkoły OS (metodologia szkoleń), prowadzenie superwizji (przewodnik dla osób nadzorujących pracę OS) oraz platforma e-learningowa dzięki, której będzie możliwe udostępnienie rezultatów zainteresowanym odbiorcom. Ponadto w każdym z krajów zostaną zorganizowane wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +.

 

erasmus+logo