Partner: Istituto Sordi Torino

Projekt sfinansowany przez
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
, Narodowa Agencja Programu Erasmus+