W województwie śląskim w połowie 2017 roku rady seniorów istniały w 2 samorządach powiatowych i 32 samorządach gminnych, w tym w dwóch gminach wiejskich i prawie wszystkich miastach na prawach powiatu, oprócz Zabrza. W projekcie „Modelowe rady seniorów w woj. śląskim”, realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, przyjrzeliśmy się funkcjonowaniu tych ciał dialogu obywatelskiego.
W publikacji prezentujemy efekt naszego zainteresowania, czyli kondycję i perspektywy rozwoju rad seniorów w województwie śląskim. Opracowanie przygotowano na podstawie informacji uzyskanych ze stron internetowych samorządów terytorialnych, w których działają rady seniorów, spotkań z radami seniorów (często na ich kolejnych posiedzeniach) oraz rozmów z przedstawicielami władz i administracji lokalnych. Cytaty pochodzą z zapisów tych spotkań i rozmów.
Publikacja została podzielona na cztery części. W pierwszej przedstawiamy sposób organizacji rad seniorów, w drugiej ich działania, w trzeciej czekające je wyzwania, zaś czwarta zawiera krótkie podsumowanie. Ponadto w załączniku zamieściliśmy zestawienie istniejących rad seniorów z krótką metryczką.
Cytaty przywołane w raporcie pochodzą z raportów opracowanych na bazie analizy dokumentów (stron internetowych rad seniorów) oraz wywiadów z przedstawicielami rad i urzędnikami „opiekującymi się” radą w samorządach.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

Rady seniorów w województwie śląskim – kondycja i perspektywy rozwoju