Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, decyzją z dnia 20 lipca 2017 r., przychyliło się do odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Tychy, przygotowanego przez Stowarzyszenie dla jednego z mieszkańców.

Opis sprawy

Sprawa dotyczyła odmowy udostępnienia kwoty ceny wynikającej z umowy zawartej przez Miasto Tychy. Samorządowe Kolegium uznało, iż nie można, powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa, odmówić udostępnienia wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej z podmiotem publicznym. Sprawa przekazana została do ponownego rozpatrzenia Prezydentowi Tychów.