Zapraszamy na kolejne webinarium organizowane przez Akcję Masz Głos.

Tym razem tematem webinarium będzie proces tworzenia i uchwalania budżetu gminy!

Szkolenie internetowe (webinarium) odbędzie się w czwartek, 28 września o godzinie 19.00, a będzie prowadził je Dariusz Kraszewski – ekspert programu Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego.

Jeśli chcielibyście się dowiedzieć:

  • Jak wygląda proces tworzenia i uchwalania budżetu gminy
  • Kto jest odpowiedzialny za jego przygotowanie a kto zatwierdza
  • Co to są autopoprawki wójta i kiedy mogą być zgłaszane
  • W jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na budżet gminy
  • Kiedy najlepiej to robić
  • Wnioski, petycje, inicjatywa lokalna oraz inne narzędzia wpływu
  • Co oznaczają poszczególne pozycje uchwały budżetowej
  • Jak sprawdzić zadłużenie gminy

Budżet gminy jest jej rocznym planem dochodów i wydatków mających zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców, poprzez finansowanie określonych zadań. Masz prawo wskazywać te zadania.

Zarejestruj się już dziś: goo.gl/QHmDHC