15 października, corocznie od 1970 roku, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski – światowe święto osób z dysfunkcjami wzroku. W Polsce w bieżącym roku takie obchody odbywają się po raz 25.
W tym dniu cztery śląskie organizacje pozarządowe wraz z PKP zapraszają na wydarzenie ZOBACZ NIEWIDOMEGO, które odbędzie się w holu głównym Dworzec PKP Katowice Główny (wejścia od Placu Szewczyka) w godzinach: 10.00 – 17.00.
Media i kandydatów na prezydenta zapraszamy na 12.00.
Wszystkich, którzy w tym dniu znajdą się na dworcu lub zechcą tam przyjść specjalnie zabierzemy w podróż do świata bez obrazów, jakie w większości znamy, w podróż do świata dźwięków, zapachów i wrażeń odbieranych dotykiem.
Nieprzypadkowo wybrane zostało miejsce naszej akcji. Korzystając na co dzień z dworca jesteśmy świadkami znikomej świadomości i wiedzy społecznej związanej z tą częścią życia osób niepełnosprawnych jaką są m.in. podróże. Dlatego będziemy uwrażliwiać sprawnych podróżnych na problemy podróżnych niewidomych i niedowidzących, pokazywać jak pomóc osobie niewidomej i jak nie zachowywać się wobec niewidomych.
Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane sposoby i urządzenia ułatwiające niewidomym codzienne życie (takie jak czytnik koloru, wskaźnik poziomu płynu, książki brajlowskie, obrazy do dotykania). Można będzie zmierzyć sobie ciśnienie krwi na mówiącym aparacie i napisać na maszynie brajlowskiej swoje imię. Można będzie także zagrać z naszym niewidomym kolegą w specjalne szachy lub inną grę towarzyską. Chętnym wręczymy białe laski, by mogli spróbować poruszać się po ścieżkach dostępu lub przejść (w asyście) przez dworzec z goglami symulującymi całkowity lub częściowy brak wzroku na oczach. Pasażerów blokujących ścieżki dostępu będziemy uświadamiać czym są te linie, na co powinni zwracać uwagę poruszając się po miejscach publicznych.
W podróży po świecie dźwięków towarzyszyć nam będzie muzyka na żywo grana na dworcowym białym pianinie.

Do udziału w akcji zaproszona została również dyrekcja PKP, pełnomocnik ds. ON w Urzędzie Miasta Katowice i kandydaci na prezydenta Katowic oraz media.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES i Fundacja Transgresja z Katowic oraz Muzeum Doctor Villa w Koszęcinie i Stowarzyszenie Specjalistycznej Edukacji Artystycznej SPEC-ART z Katowic.

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski jest przedstawienie opinii publicznej, środkom masowego przekazu, rządom i władzom lokalnym problematyki osób niewidomych i niedowidzących oraz kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo. „Święto jest okazją, by przypomnieć zdrowej części społeczeństwa, że niewidomi i niedowidzący istnieją, chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele.”
W Polsce mieszka 1,8 mln osób niewidomych i niedowidzących, a całkowita liczba osób niewidomych i słabowidzących ulega stałemu zwiększaniu. Większość z niepełnosprawnych nie urodziła się z dysfunkcją wzroku, lecz straciła go w wyniku chorób lub wypadków. Paradoksalnie przyczynia się do tego postęp medycyny, która ratując życie nie potrafi wyeliminować wszystkich skutków chorób, wypadków, starzenia się. Większość z niewidomych, jeśli dysfunkcja wzroku nie łączy się z innym poważnym kalectwem, są to osoby w pełni zintegrowane społecznie i samodzielne. A jednak nie zawsze mogą w pełni korzystać z wszelkich praw osób zdrowych, a pracuje zaledwie 17 % spośród osób zdolnych do pracy.

Nasza akcja jest także okazją do przypomnienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r.), wokół wdrażania której toczy się jeden z głównych, aktualnie realizowanych przez nas projektów. Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który odnosi się kompleksowo do osób niepełnosprawnych. Ma ona przyczynić się do poprawy ich sytuacji poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności na równi z innymi osobami. Polska ratyfikowała konwencję w 2012 r., została ona podpisana przez Prezydenta RP w dniu 6 grudnia 2012 r. We wrześniu bieżącego roku w Genewie odbyło się posiedzenie Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, na którym po zbadaniu jak nasz kraj wykonuje postanowienia Konwencji Komisja wydała 84 zalecenia, niezbędne dla zapewnienia realnej możliwości pełnego korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami ze wszystkich praw człowieka.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rekomendacje-dla-polski-komitetu-onz-komitetu-ds-praw-osob-z-niepe%C5%82nosprawnosciami