Zapraszamy na Forum Rad Seniorów Województwa Śląskiego

Środa. 28 listopada 2018, 10:00-15:00
Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny w Katowicach, ul. Jordana 18

 

Korzyści z uczestnictwa:
Forum jest szansą na nawiązanie kontaktu i wymianę doświadczeń z członkami innych rad
seniorów. Uczestnicy zdobędą umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania rady,
współpracy z samorządem, promocji, komunikacji, współpracy z otoczeniem.

Kogo zapraszamy?
Forum integruje członków wszystkich rad seniorów województwa śląskiego.
Liczba miejsc ograniczona.

Jak się zgłosić?
Zgłoszenia do 21.11 przyjmuje Żaneta Zimon: tel: 32 203 12 18,
[email protected]
Udział w Forum jest bezpłatny. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i poczęstunek

 

PROGRAM

10:00 – 10:45    Rejestracja uczestników i sieciowanie rad seniorów
10:45 – 11:15      Inauguracja Forum: prezentacja rad i organizatorów
11:15 – 12:45      Standardy Funkcjonowania Rad Seniorów (prezentacja)
13:00 – 13:30    Obiad
13:30 – 15:00    Standardy Funkcjonowania Rad Seniorów (warsztaty i konsultacje)